สื่อการศึกษา

40 views

01/03/2022

No. DVD-L-00003

CEIC EMIS Training for NIDA

21 views

28/11/2018

No. n61053

รายการ NIDA WISDOM for Change ตอน ทสม. ระยอง กับหลักบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โดย คุณสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร…

21 views

27/11/2018

No. n61052

รายการ NIDA WISDOM for Change ตอน หลักรัฐประศาสนศาสตร์ กับการบริหารงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

โดย พญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร…


ทั้งหมด: 259 รายการ